Arhiva
ju "csr"
Javni poziv za ostvarenje prava na finansiranje i sufinansiranje trenažnog procesa JU CSR ​

Kontakt osoba za dodatna obavještavanja:

Elma Šenderović

rukovodilac Službe za pravne, ekonomske i opšte poslove.

Kontakt telefon

033 268 760

Email.

pravna.sluzba@csrsa.ba

 

JU "CSR"
Javni poziv za prijem u radni odnos

Kontakt osoba za dodatna obavještavanja:

Elma Šenderović

rukovodilac Službe za pravne, ekonomske i opšte poslove.

Kontakt telefon

033 268 760

Email.

pravna.sluzba@csrsa.ba