1. UVOD

Atletika uz gimnastiku i plivanje predstavlja bazičnu sportsku aktivnost te joj se kao takvoj pridaje vrlo mali značaj u našoj sredini. Tradicija i značaj ovog sporta koji već duži niz godina kod nas u stagnaciji, nalaže nam ozbiljniji pristup ovom problemu. Obzirom da JU „Centar za sport i rekreaciju“ ima na raspolaganju atletsku stazu koja je praktično ne iskorištena ovim projeketom bi se iskoristila mogučnost popularizacije atletike među osnovcima sa područja Općine Centar. Projekat „Škola atletike“ kroz igru i obukom tehničkih elemenata i vježbi sa i bez rekvizita, djeca dobivaju osnovne motoričke informacije koje značajno pomažu dalji psiho-fizički razvoj (pravilno držanje tijela, pravilan rast i razvoj organizma…) i utiču na formiranje baznih motoričkih sposobnosti koje su od velikog značaja za uspješno bavljenje ostalim sportovima. Atletika ima svestran uticaj na organizam vježbača što kao prednost nad ostalim sportovima ističu stručnjaci iz oblasti tjelesnog odgoja i sporta općenito.

 1. CILJ I ZADACI PROJEKTA

Cilj škole atletike je da omogući obuku 50 djece iz osnovnih škola Općine Centar, te da se među osnovcima popularišu atletske dicipline a naročiti trčanje i skokovi u dalj. Djeca će kroz period od 8 mjeseci usvojiti osnovne elemente atletike, ali i poboljšati bazičnu motoričku strukturu pokreta kao osnovu za nadogradnju elementarnih struktura kretanja što će im omogućiti postizanje boljih rezultata u sportu.

Zadaci škole atletike:
 • harmoničan rast i razvoj djece;
 • pozitivan uticaj na kardio-vaskularni sistem
 • prevencija, otklanjanje i ublažavanje deformiteta koji nastaju kao posljedice posturalnih poremećaja, nedostatka tjelesnih aktivnosti, statičkog naprezanja djece usljed dugotrajnog sjedenja;
 • razvijati: koordinaciju, ravnotežu, spretnost, okretnost, fleksibilnost, preciznost, snagu, brzinu, sposobnost brzog reagovanja;
 • doprinijeti usavršavanju radne discipline, pozitivne transformacije dječije ličnosti. Jačati volju i upornost, sistematičnost, odlučnost i odvažnost;
 • ostvariti kod djece fiziološku potrebu za kretanjem kroz aktivnosti sportsko-zabavnog karaktera;
 • stvoriti preduslove za usmjerenje u vrhunski sport i postizanje boljih rezultata;
 • uključiti što veći broj djece mlađeg školskog uzrasta;
 • stvoriti osnovu za dugoročno animiranje i uključivanje ostalih uzrasnih kategorija, prevashodno srednjeg i starijeg predškolskog uzrasta.
 1. POLAZNICI PROJEKTA

Projektom bi obuhvatili djecu I-IX razreda sa područja Općine Centar.

 1. SADRŽAJI PROJEKTA

Vježbe oblikovanja:

 • kompleksi vježbi oblikovanja za jačanje, istezanje i opuštanje muskulature sa rekvizitima i bez rekvizita.
  Atletski elementi:
 • trčanje, skok u dalj, preskakanje prepona, sprint
  Poligoni:
 • izdržljivosti, brzine, koordinacije, spretnosti, okretnosti i snage.
  Preskoci:
 • naskoci, saskoci, prelasci, preskoci,
  Igre:
 • jednostavne igre za djecu,
 • igre za podizanje fiziološke krive,
 • igre za podizanje emotivne krive.
 1. REALIZATOR PROJEKTA
 • Realizatori projekta bit će profesori sporta i tjelesnog odgoja i stručno osposobljeni instruktori iz atletike.
 1. MJESTO I VRIJEME REALIZACIJE PROJEKTA
 • Prema predviđenom programu i dinamici rada frekvencija sedmičnog vježbanja bit će 6 puta sedmično (3 termina prijepodne i 3 termina poslijepodne) po 60 minuta.
 • Realizacija sadržaja „Škole atletike“ odvijat će se na Olimpijskom stadionu „Asim Ferhatović Hase“.
 • Početak realizacije Projekta predviđen je za mart 2023. godine, a završetak za novembar 2023. godine.