1. UVOD

Obzirom na činjenicu da se ženskom fudbalu u našoj zemlji ne poklanja značajna pažnja, a da postoji interes među djevojčicama u mlađem školskom uzrastu ovaj projekat bi značajno doprinijeo usmjeravanju i okupljanju zainteresovanih djevojčica. Ono najvažnije jeste da postoji rastući trend nedostatka vannastavnih i sportskih aktivnosti, a to povlači mnogobrojne razvojne i odgojne probleme i nedostatke kod djece svih uzrasta.
Da bi se ženski fudbal omasovio, da bi djevojčice koje imaju želju i fizičke predispozicije došle do sekcije ili kluba i počele trenirati, prvenstveno treba unaprijediti uvjete, organizirati manifestacije i aktivnosti prilagođene njima, a zatim ih upoznati i privući navedenom.

 1. CILJ I ZADACI PROJEKTA

Cilj ovog projekta je uključiti što veći broj učenica od VI-IX razreda osnovnih škola Općine Centar u organizovane sportske aktivnosti.

Zadaci škole fudbala:
 • omogućiti korisnicima Projekta priliku da se upoznaju sa osnovama fudbalskog/nogometnog sporta,
 • doprinijeti jačanju kapaciteta sporta da bude medij i platforma odrastanja mladog čovjeka u zdravom ambijentu i u skladu sa zdravim sportskim navikama,
 • osvijestiti kod korisnika Projekta važnost sporta i sportskih iskustava za izgradnju osobe u bilo kojoj oblasti koju ta osoba kasnije odabere kao svoj životni poziv,
 • identificirati potencijalne vrhunske sportiste među korisnicima Projekta,
 • kvalitetno uobličiti i iskoristiti vrijeme mladih ljudi korisnika Projekta.
 1. POLAZNICI PROJEKTA

Projektom bi obuhvatili djevojčice VI-IX razreda sa područja Općine Centar.

 1. SADRŽAJI PROJEKTA

Usvajanje osnovnih tehničkih i taktičkih elemenata fudbalske igre putem dva treninga sedmično.

 1. REALIZATOR PROJEKTA
 • Realizatori programa bit će profesori sporta i tjelesnog odgoja i treneri fudbala.
 1. MJESTO I VRIJEME REALIZACIJE PROJEKTA
 • Prema predviđenom programu i dinamici rada frekvencija sedmičnog vježbanja bit će dva puta sedmično po 75 minuta.
 • Početak realizacije Projekta predviđen je za februar 2023. godine, a završetak za decembar 2023. godine. Pauza će biti tokom ljetnih mjeseci jula i augusta.
 • Realizacija sadržaja „Škole fudbala“ odvijat će se na vanjskom igralištu FIS-a, JU „Centra za sport i rekreaciju“, Mis Irbina 10.