Projekat „Škola fudbala“ zamišljen je kao aktivnost koja će okupiti veliki broj djece, a zadatak je da kroz realizaciju sadržaja polaznici usvoje osnove tehnike i taktike nogometa koje bi poslije bile integrirane u nogometnu igru. Namijenjen je djeci osnovnih škola Općine Centar od I do V razreda. Po svojoj klasifikaciji nogomet je kompleksan sport u čijoj je osnovi složena struktura kretanja, prvenstveno cikličnog i acikličnog tipa, a sportski rezultat u značajnoj mjeri zavisi od kooperacije članova ekipe. Kao takav nogomet zauzima značajno mjesto u velikoj porodici sportova te je njegov uticaj na organizam svestran i pozitivan, a lopta je omiljeni rekvizit djece.

 1. CILJ I ZADACI PROJEKTA

Cilj ovog projekta je uključiti što veći broj učenika od I-V razreda osnovnih škola Općine Centar u organizovane sportske aktivnosti.

Zadaci škole fudbala:
 • omogućiti korisnicima Projekta priliku da se upoznaju sa osnovama fudbalskog/nogometnog sporta,
 • doprinijeti jačanju kapaciteta sporta da bude medij i platforma odrastanja mladog čovjeka u zdravom ambijentu i u skladu sa zdravim sportskim navikama,
 • osvijestiti kod korisnika Projekta važnost sporta i sportskih iskustava za izgradnju osobe u bilo kojoj oblasti koju ta osoba kasnije odabere kao svoj životni poziv,
 • identificirati potencijalne vrhunske sportiste među korisnicima Projekta,
 • kvalitetno uobličiti i iskoristiti vrijeme mladih ljudi korisnika Projekta.
 1. POLAZNICI PROJEKTA

Projektom bi obuhvatili djecu I-V razreda sa područja Općine Centar.

 1. SADRŽAJI PROJEKTA

Usvajanje osnovnih tehničkih i taktičkih elemenata fudbalske igre putem tri treninga sedmično.

 1. REALIZATOR PROJEKTA
 • Realizatori programa bit će profesori sporta i tjelesnog odgoja.
 1. MJESTO I VRIJEME REALIZACIJE PROJEKTA
 • Prema predviđenom programu i dinamici rada frekvencija sedmičnog vježbanja bit će tri puta sedmično po 75 minuta.
 • Škola fudbala bi se realizovala tokom cijele 2023. godine, izuzev u januaru, julu i augustu.
 • Realizacija sadržaja „Škole fudbala“ odvijat će se na vanjskom igralištu FIS-a, JU „Centra za sport i rekreaciju“, Mis Irbina 10, izuzev u periodima kada se na igralištu realizuju turniri. U tom slučaju treninzi se premještaju na pomoćne terene stadiona Koševo, Patriotske lige 35.