1. UVOD

Projekat „Škola gimnastike“ se realizuje u kontinuitetu od 2003. godine. Ovaj Projekat, samo u posljednjih pet godina pohađalo je više od 600 djece, učenika osnovnih škola Općine Centar. Kroz igru i obukom tehničkih elemenata akrobatike i vježbi na spravama djeca dobivaju osnovne motoričke informacije koje značajno pomažu dalji psiho-fizički razvoj (pravilno držanje tijela, pravilan rast i razvoj organizma…) i utiču na formiranje baznih motoričkih sposobnosti koje su od velikog značaja za uspješno bavljenje ostalim sportovima.
Sportska gimnastika ima najsvestraniji uticaj na organizam vježbača što kao prednost nad ostalim sportovima ističu stručnjaci iz oblasti tjelesnog odgoja i sporta općenito. Uz atletiku i plivanje sportska gimnastika predstavlja bazičnu sportsku aktivnost te joj se kao takvoj pridaje vrlo mali značaj. Tradicija i značaj ovog sporta koji već duži niz godina kod nas u stagnaciji, nalaže nam ozbiljniji pristup ovom problemu.
Izbor i usmjeravanje djece, uz odgovarajući plan i program kroz sistem škole gimnastike smanjio bi na najmanju moguću mjeru dosadašnju stihijsku, često improvizovanu motoričku edukaciju.

 1. CILJ I ZADACI PROJEKTA

Cilj škole gimnastike je da omogući obuku barem 100 djece iz osnovnih škola Općine Centar. Djeca će kroz period od 7 mjeseci usvojiti osnovne elemente parterne gimnastike, ali i poboljšati bazičnu motoričku strukturu pokreta kao osnovu za nadogradnju elementarnih struktura kretanja što će im omogućiti postizanje boljih rezultata u sportu.

Zadaci škole gimnastike:
 • harmoničan rast i razvoj djece;
 • prevencija, otklanjanje i ublažavanje deformiteta koji nastaju kao posljedice posturalnih poremećaja, nedostatka tjelesnih aktivnosti, statičkog naprezanja djece usljed dugotrajnog sjedenja;
 • razvijati: koordinaciju, ravnotežu, spretnost, okretnost, fleksibilnost, preciznost, snagu, brzinu, sposobnost brzog reagovanja;
 • doprinijeti usavršavanju radne discipline, pozitivne transformacije dječije ličnosti. Jačati volju i upornost, sistematičnost, odlučnost i odvažnost;
 • ostvariti kod djece fiziološku potrebu za kretanjem kroz aktivnosti sportsko-zabavnog karaktera;
 • stvoriti preduslove za usmjerenje u vrhunski sport i postizanje boljih rezultata;
 • uključiti što veći broj djece mlađeg školskog uzrasta;
 • stvoriti osnovu za dugoročno animiranje i uključivanje ostalih uzrasnih kategorija, prevashodno srednjeg i starijeg predškolskog uzrasta.
 1. POLAZNICI PROJEKTA

Projektom bi obuhvatili djecu I-IX razreda sa područja Općine Centar.

 1. SADRŽAJI PROJEKTA

Vježbe korektivne gimnastike:

 • vježbe za pravilno držanje glave,
 • vježbe za pravilno držanje ramena,
 • vježbe za pravilno držanje grudi,
 • vježbe za pravilno držanje lopatica,
 • vježbe za pravilno držanje trbuha,
 • vježbe za pravilno držanje nogu,
 • vježbe za pravilno držanje kičme,
 • vježbe za pravilno držanje stopala,
 • vježbe sa pilates loptama.

Vježbe oblikovanja:

 • kompleksi vježbi oblikovanja za jačanje, istezanje i opuštanje muskulature sa rekvizitima i bez rekvizita.

Poligoni:

 • izdržljivosti, brzine, koordinacije, spretnosti, okretnosti i snage.
 • eliminacijski poligoni.

Vježbe na parteru:
Statičke vježbe:

 • vježbe ravnoteže, stavovi, vage, mostovi, špage, izdržaji i vučenja.
 • Dinamičke vježbe:
 • hodanja i trčanja,
 • valjanja i kolutanja (povaljke i koluti),
 • okreti (sa i bez održavanja ravnoteže),
 • padovi (sa okretom i bez okreta),
 • skokovi i poskoci (sa i bez faze leta),
 • penjanja, provlačenja, puzanja, potiskivanja,
 • koreografski elementi i vježbe (kretanja tijelom, pomjeranja i mimika),
 • sklopke.

Vježbe na gredi i švedskoj klupi:

 • hodanja (na prstima, sa okretom, sa poskokom),
 • izdržaji (na prstima, na jednoj nozi, u vagi, u čučnju u okretu),
 • okreti (u sjedećem stavu, u stojećem stavu, naprijed, nazad),
 • poskoci (u mjestu, u kretanju, dječiji skok, jelenji skok),
 • naskoci (na jednu nogu, na obje noge, u čučanj u polučučanj, u sjed),
 • saskoci (sunožni, jednonožni, sa okretom, u čučanj, u polučučanj),
 • koreografski elementi.

Preskoci:

 • preko švedskog sanduka (naskoci, saskoci, prelasci, preskoci,odbočke),
 • preko kozlića (naskoci, saskoci, zgrčeno i raznožno).

Konopac:

 • ljuljanja, njihovi, penjanje, saskoci.

Elementi iz ritmičko-sportske gimnastike:

 • elementi ritmičnog i harmoničnog hodanja,
 • lepršavo i lako trčanje,
 • smjenjivanje hodanja i trčanja,
 • smjenjivanje poskoka i skokova,
 • gibanja rukama i nogama,
 • gibanja tijelom (zamasi, labavljenje, talasi),
 • izdržaji i okreti,
 • figurativna kretanja,
 • vježbe sa rekvizitima.

Igre:

 • jednostavne igre za djecu,
 • igre za podizanje fiziološke krive,
 • igre za podizanje emotivne krive.
 1. REALIZATOR PROJEKTA
 • Realizatori projekta bit će profesori sporta i tjelesnog odgoja i stručno osposobljeni instruktori sportske gimnastike.
 1. MJESTO I VRIJEME REALIZACIJE PROJEKTA
 • Prema predviđenom programu i dinamici rada frekvencija sedmičnog vježbanja bit će tri puta sedmično po 60 minuta.
 • Realizacija sadržaja „Škole gimnastike“ odvijat će se u gimnastičkoj dvorani JU „Centra za sport i rekreaciju“.
 • Početak realizacije Projekta predviđen je za februar 2023. godine, a završetak za decembar 2023. godine. Tokom juna, jula i augusta 2023. godine, predviđena je pauza u realizaciji programa.