1. UVOD

Taekwondo je moderan borilački sport koji je dio porodice olimpijskih sportova. Osnovni cilj borca je nadvladati boljom tehnikom, brzinom i snagom protivnika uz maksimalnu sigurnost, toleranciju, poštenje i čast svakog takmičara. U Taekwondou se koristi maksimalna lična zaštitna oprema koja se sastoji od kacige (koja pokriva tjeme, bočni dio glave – uši i potiljak), štitnika za zube, štitnika za prsa (oklop), štitnika za genitalije, rukavica, štitnika za potkoljenice te nanožnice. Sigurnost svakog polaznika je gotovo osigurana i slobodno se može reći da su povrede u ovom sportu vrlo rijetke.

 1. CILJ I ZADACI PROJEKTA

Osnovni ciljevi projekta su sportski angažman, podizanje opće kondicije, usvajanje pravila taekwondoa i savladavanje specifičnih taekwondo tehnika.

Zadaci škole taekwondoa:
 • harmoničan rast i razvoj djece;
 • usvojiti pravila taekwondoa;
 • usvojiti tehnike taekwondoa;
 • razvoj motorike nogu;
 • razvoj motorike tijela;
 • sticanje novih znanja iz oblasti borilačkih sportova;
 • povećati interes mladih za sport;
 • omogućen dalji napredak mladih koji se žele baviti sportom.
 1. POLAZNICI PROJEKTA

Projektom bi obuhvatili djecu i mlade, osnovce i srednjoškolce sa područja Općine Centar.

 1. SADRŽAJI PROJEKTA

1) Opći kondicioni trening:

 • opšta ili višestrana kondiciona priprema
 • bazična kondiciona priprema
 • specifična kondicina priprema
 • situaciona kondiciona priprema

2) Specifični taekwondo trening:
Trening taekwondo početnika počinje vježbama istezanja i zagrijavanja mišića koje traju oko dvadesetak minuta.
Zbog poboljšanja kondicije taekwondo sportaš radi zgibove, trbušnjake, sklekove i preskakanje vijače, gdje se svaka vježba izvodi tridesetak sekundi. Nakon vježbi istezanja, prelazi se na treniranje tehnike, snage i preciznosti udaraca. Uvježbavaju se osnovne tehnike: stav, gard, kretanje, obrana i udarci. Bitno je da se inzistira na pravilnom školskom izvođenju tehnike i da se ispravljaju početničke greške.
Uz izbor naprava i rekvizita kao što su fokuseri, vreća, brza lopta ili zidni jastuci, pomažu taekwondoisti kako bi stekao sposobnost za pravilno i pravovremeno uključivanje potrebnih mišićnih grupa prilikom izvođenja svakog pokreta. Trening bi se trebao sastojati od više ciklusa od tri minute trening i odmora kako i izgleda klasična runda sa kratkim predahom.
U toku treninga rade se unaprijed isplanirane kombinacije udaraca nogom, u napadu ili odbrani. Takodjer se radi i na planiranu strategija i taktika za sportsku borbu. Nakon treninga nekoliko jednostavnih rundi, može se dodati i vježba sa kombinacijom sklekova i skokova, kako bi se dobilo na eksplozivnosti. Vježbanja udaraca u prazno je dobro jer su ti udarci dobri za zagrijavanje ruku, prsa i leđa. Svakako nakon završetka treninga, nekoliko minuta je potrebno odvojiti za istezanje mišića i kičmenog stuba kako bi se izbjegla upala mišića.
Očekivani rezultati:

a) Stečene navike vježbanja,
b) Povećan interes za sport uopće,
c) Usvojena pravila i
d) Usvojene specifične tehnike

Indikatori:

Broj obuhvaćene populacije
Nivo usavršene tehnike
Nivo podignute kondicije

 1. REALIZATOR PROJEKTA
 • Realizatori projekta bit će voditelj i treneri taekwondoa.
 1. MJESTO I VRIJEME REALIZACIJE PROJEKTA
 • Prema predviđenom programu i dinamici rada frekvencija sedmičnog vježbanja bit će četiri puta sedmično po 60 minuta.
 • Realizacija sadržaja „Škole taekwondoa“ odvijat će se u gimnastičkoj dvorani JU „Centra za sport i rekreaciju“.
 • Početak realizacije Projekta predviđen je za februar 2023. godine, a završetak za decembar 2023. godine. Pauza će biti tokom ljetnih mjeseci jula i augusta.