Raspored besplatnih sportskih projekata za mjesec septembar
Javna ustanova „Centar sa sport i rekreaciju“ čiji je osnivač