Obnovljen mobilijar na četiri ciciban igrališta u Centru
Uposlenici Javne ustanove „Centar za sport i rekreaciju“ svakodnevno obilaze