Besplatna gimnastika za osnovce

Općina Centar Sarajevo u saradnji sa JU „Centar za sport i rekreaciju“, realizuje projekat besplatne gimnastike za učenike od prvog do devetog razreda osnovnih škola koji se nalaze na području ove lokalne zajednice.

Cilj projekta je okupljanje što većeg broja osnovaca, obzirom da su sport, kao i sportske aktivnosti, od velikog značaja upravo u ovom razvojnom periodu djece. Također cilj je da se svestrano i sistematski pripreme i usvoje bazičnu motoričku strukturu pokreta kao osnovu za nadogradnju elementarnih struktura kretanja, što će im omogućiti postizanje boljih rezultata u sportu.