Takmičenje u odbojci za djevojčice

Organizator: Općina Centar

Termini : Februar – Mart 2019

Destinacija : FIS

Nosilac aktivnosti: “Centar za sport i rekreaciju” u saradnji sa Službom za boračko – invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu djelatnost

Polaznici: Učenici (djevojčice) osnovnih škola Općine Centar