Takmičenje u košarci za dječake

Organizator: Općina Centar

Termini : Mart – April 2019

Destinacija : FIS

Nosilac aktivnosti: “Centar za sport i rekreaciju” u saradnji sa Službom za boračko – invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu djelatnost

Polaznici: Učenici (dječaci) osnovnih škola Općine Centar