Škola plivanja

U želji da se učenicima omogući da u toku ljetnog raspusta iskoriste slobodno vrijeme na kvalitetan način, Općina Centar je u saradnji sa Javnom ustanovom ”Centar za sport i rekreaciju” organizovala besplatnu ljetnu školu plivanja za učenike od trećeg do šestog razreda 11 osnovnih škola sa područja Centra.