Škola gimnastike

Projekat organizuje Općina Centar Sarajevo, a realizuje JU “Centar za sport i rekreaciju” u saradnji sa Službom za upravu za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje.

CILJ I ZADACI PROJEKTA
Cilj škole gimnastike je okupljanje što većeg broja djece mlađeg školskog uzrasta (od I do V razreda) koji po nastavnom planu i programu nemaju sistematsko i plansko provođenje nastave iz oblasti sporta i tjelesnog odgoja, a koje je od velikog značaja upravo u ovom razvojnom periodu djece. Također cilj je da se svestrano i sistematski pripreme, tj. usvoje bazičnu motoričku strukturu pokreta kao osnovu za nadogradnju elementarnih struktura kretanja što će im omogućiti postizanje boljih rezultata u sportu.

Zadaci škole gimnastike:

  • – Harmoničan rast i razvoj djece;
  • – Prevencija, otklanjanje i ublažavanje deformiteta koji nastaju kao posljedice posturalnih poremećaja, nedostatka tjelesnih aktivnosti, statičkog naprezanja djece usljed dugotrajnog sjedenja,…;
  • – Razvijati: koordinaciju, ravnotežu, spretnost, okretnost, fleksibilnost, preciznost, snagu, brzinu,…;
  • – Jačanje radne discipline, pozitivne transformacije dječije ličnosti. Jačati volju i upornost, sistematičnost, odlučnost i odvažnost;
  • – Ostvariti kod djece fiziološku potrebu za kretanjem kroz aktivnosti sportsko-zabavnog karaktera;
  • – Stvoriti preduslove za usmjerenje u vrhunski sport i postizanje boljih rezultata;
  • – Uključiti što veći broj djece mlađeg školskog uzrasta;

– Stvoriti osnovu za dugoročno animiranje i uključivanje ostalih uzrasnih kategorija, prevashodno srednjeg i starijeg predškolskog uzrasta.

POLAZNICI PROJEKTA
Projektom su obuhvaćena djecu mlađeg školskog uzrasta (I-V razreda) sa područja Općine Centar.

Termini treninga su sljedeći: utorak u 09:00 i 14:00 sati i petak u 09:00 i 14:00 sati.