REKREACIJA ZA PENZIONERE

U saradnji s Javnom ustanovom Centar za sport i rekreaciju, Općina Centar je nastavila realizaciju projekta Rekreacija građana treće životne dobi u sportskoj sali FIS-a (Mis Irbina 10).

 

Termini rekreacija održavaju se tri puta sedmično, ponedjeljkom i srijedom u 14 sati, te petkom u 13 sati u trajanju od 45 minuta.

 

Penzioneri sa područja općine Centar mogu se prijaviti dolaskom na termin u prostorije Centra za sport i rekreaciju na prvom spratu, a sve informacije dostupne su na telefon 033 268-760.