Misija i Vizija

JU CSR ostvaruje javni interes Općine Centar Sarajevo u oblasti sporta i rekreacije pružeajući građanima i sportistima usluge najvišeg kvaliteta uz ispunjavanje njihovih pozitivnih očekekivanja.
Uvodeći nove, moderne metode uz stalno inoviranje aktivnosti i usluga JU CSR izvršava postavljenje ciljeve izlazeći u susret definisanim i izraženim potrebama djece, omladine i građana u oblasti sporta i rekreacije.
Realizacijom predložene stategije JU CSR će postati:
– Inovativni lider i društveni partner u razvoju sporta u Općini Centar i Kantonu Sarajevo te prepoznatljiv davalac usluga u oblasti sporta i rekreacije;
– Primarni integrator sportskih aktivista, udruženja i klubova u Kantonu Sarajevo;
– Prepoznatljiv isporučilac vrhunskih usluga u oblasti sporta i rekreacije;
– Organizacija koja razvija sportsku i kulturnu raznolikost našeg društva.