Kontakt

CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU

Adresa:
Mis Irbina 10/II
71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

  • Broj za rezervaciju termina FIS  061 240 368
  • Broj za rezervaciju termina Tenis tereni 033 216 220

T: +387 (33) 268-760

F: +387 (33) 214-895

E: administracija@csrsa.ba

W: www.csrsa.ba

Transakcijski račun: 1610000007160066 Raiffeisen bank
Poreski broj: 01071063
ID broj: 200560530009
Broj Rješenja upisa kod suda: UF/I-2903I