Historijat

Javna Ustanova “Centar za sport i rekreaciju” ima dugu tradiciju i iskustvo u pružanju usluga u oblasti sporta, stvaranju uslova za bavljenje sportom, organizaciji sportskih takmičenja i održavanju sportskih objekata. U ovom obliku JU “CSR” postoji od 09.09.1960. godine pod nazivom Sportski centar “Koševo”. Tokom 1973. godine izvršena je integracija SC “Koševo” i SC “Kovači”, a firma je dobila naziv RO “Centar za sport i rekreaciju”. U 1975. godini izvršena integracija sa Fiskulturnim domom.

Do 05.04.1994. godine je funkcionisao kao društveno preduzeće kada je odlukom Ratnog predsjedništva SO Centar formirano Javno preduzeće “Centar za sport i rekreaciju” da bi koncem 2002. godine odlukom osnivača bio organizovan u sadašnjem obliku kao javna ustanova.

U ovom momentu JU “CSR” upravlja slijedećim sportsko-rekreacionim objektima: Objekat FIS sa vanjskim malonogometnim igralištem, Olimpijski stadion Koševo, Pomoćnim sportskim terenima na Koševu i Teniskim terenima Koševo.

U periodu 1998-2001. JU “CSR” je poslovao sa gubitkom a tadašnji menadžment je bio uglavnom orijentisan na neuspjele pokušaje pronalaženja novih “komercijalnih” poslova izvan osnovne djelatnosti.
U drugoj polovini 2002. godine osnivač je izvršio promjenu uprave i menadžmenta i dao punu podršku novoj koncepciji rada odnosno vraćanja JU CSR-a njegovoj osnovnoj djelatnosti.
Nakon provođenja Programa hitnih mjera za poboljšanje poslovanja osnovni pokazatelji sadašnjeg stanja u JU “CSR” su:
– Potpuno provedene statusne i organizacione promjene u JU “CSR” u skladu sa odlukama osnivača;
– Izvršena radikalna promjena u strateškom opredjeljenju JU CSR-a, sa ranije orijentacije na rentijerstvo i “komercijalne” djelatnosti prešlo se na jačanje osnovne funkcije CSR-a kao javnog servisa za pružanje usluga u sportu i rekreaciji, posebno među djecom i omladinom;
– Izvršeno je povezivanje sa institucijama predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, a takođe i specijalizovanim naučnim i zdravstvenim institucijama u sportu;
– Izvršena je konsolidacija poslovanja, ukinute su neprofitabilne djelatnosti, a sportski objekti su dovedeni na nivo optimalne funkcionalnosti;
– Provedene su interne mjere reorganizacije kroz koje je djelimično riješen problem viška radnika bez odgovarajuće kvalifikacije (smanjen je broj radnika za 20%);
– Poboljšana je kadrovska struktura prijemom novih (mlađih) visokostručnih zaposlenika za oblast sporta;
– Nakon dužeg vremenskog perioda (posljednjih 12 godina) JU “CSR” je finansijski stabilan i završava poslovnu godinu bez gubitaka.

Rješenje o osnivanju