CICIBAN IGRALIŠTA I SPORTSKI TERENI

JU Centar za sport i rekreaciju održava 22 ciciban i sedam sportskih terena