JU Centar za sport i rekreaciju održava 22 ciciban i sedam sportskih terena