CSRSA

Nakon provedenog Javnog poziva za ostvarivanje prava na finansiranje i sufinansiranje trenažnog procesa u prostorno - infrastrukturnim objektima JU "Centar...

Poštovani korisnici, u skladu sa Naredbom Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS broj: 70-20/2020 od 05.11.2020. godine, JU „Centar za sport...

Objekat FIS raspolaže sa pet prozračnih sportskih sala i malonogometnim vanjskim igralištem. Povodom trenutne epidemiološke situacije, a u cilju poduzimanja...