PROJEKTI

Javna Ustanova Centar Za Sport i Rekreaciju je nakon izvjesnog vremena preuzela na upravljanje pet teniskih terena u samom centru...