CSRSA

Nakon provedenog Javnog poziva za ostvarivanje prava na finansiranje i sufinansiranje trenažnog procesa u prostorno - infrastrukturnim objektima JU "Centar...

Poštovani korisnici, u skladu sa Naredbom Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS broj: 70-20/2020 od 05.11.2020. godine, JU „Centar za sport...