Adis Musanovic

Objekat FIS raspolaže sa pet prozračnih sportskih sala i malonogometnim vanjskim igralištem. Povodom trenutne epidemiološke situacije, a u cilju poduzimanja...

Kalijum je važan prehrambeni mineral i elektrolit. U modernim društvima zapadnjačka prehrana dovela je do smanjenja unosa kalijuma. Uz smanjenu...