Realizovana dvodnevna sportsko-inkluzivna radionica

Javna ustanova Centar za sport i rekreaciju, čiji je osnivač Općina Centar, prošle sedmice je u svojim prostorijama realizovala dvodnevnu radionicu na temu inkluzije u sportu.

Radionica je realizovana u saradnji sa partnerskom organizacijom HandbALL IN Hrvatska.

Glavni cilj je da se kroz sportsko inkluzivne radionice unaprijedi sistem rada sa djecom sa poteškoćama u razvoju, a upravo je sport jedan od važnijih segmenata cjelokupnog sistema. Pored toga, cilj je djecu sa poteškoćama u razvoju uključiti u rekreativne aktivnosti u zajednici, kako bi došlo do poboljšanja njihovih životnih i socijalnih vještina, motoričkih sposobnosti i kreativnosti, kao i sam značaj i uloga asistenata, te animiranje visokoškolskih institucija u proces sportske inkluzije.

Tim povodom održan je i radni sastanak sa predstavnicima Filozofskog fakulteta – odsjek Psihologija i sa predstavnicima Fakulteta za sport i tjelesni odgoj UNSA.

Učešće u projekatu HandbALL IN uzeli su Udruženje “Colibri”, Servis centar DAJTE NAM ŠANSU i Zavod Mjedenica.