Obnovljeno ciciban i sportsko igralište na Kromolju

Uposlenici Javne ustanove „Centar za sport i rekreaciju“ (CSR) su početkom mjeseca okončali radove na sanaciji ciciban i sportskog igrališta u Ulici Armije RBiH preko puta brojeva 16 i 16a na Kromolju.

Na sportskom terenu urađena je sanacija sportske plohe, nakon čega su radnici postavili novu košarkašku tablu i obnovili konstrukciju koša. Završena je demontaža oštećenih panela zaštitne ograde, te je izgrađen betonski armirani zid dužine 15 metara. Na kraju radova na sportskom terenu je urađeno markiranje podloge.

Na ciciban igralištu, koje je smješteno uz sportsku plohu, urađena je obnova postojećeg oštećenog i dotrajalog mobilijara za igru mališana. Također je završena obnova gumene podloge, te zamijenjene su drvene štafle na parkovskim klupama za odmor. Najmlađi stanovnici ovog dijela općine Centar ponovo imaju svoje mjesto za igru.

Osim ovog igrališta uposlenici CSR, koja u ime Općine Centar održava 22 ciciban i sedam sportskih terena, su tokom protekla dva mjeseca okončali rekonstrukciju i obnovu ciciban igrališta u naselju Šip (Branilaca Šipa), na Soukbunaru, u Ulici Patriotske lige i na Gorici, te u naselju Grdonj. Od obnove sportskih igrališta završen je projekat u Ulici Midhata Karića Mitke kod Pionirske doline, te na igralištu u dvorištu Dječijeg doma na Bjelavama. Tokom septembra je u planu potpuna rekonstrukcija igrališta u ulicama Husrefa Redžića na Ciglanama, Dalmatinskoj i na Čobaniji. Finansijer ovih projekata je Općina Centar u čijem ovogodišnjem budžetu za ovu namjenu je izdvojen iznos od 150.000 KM.