Sanacija ciciban igrališta Čobanija

Cobanija

Uposlenici JU Centar za sport i rekreaciju su započeli sanaciju ciciban igrališta Čobanija. Planirana je sanacija panel ograde, zamjena dvosjed klackalice, zamjena dotrajalih dijelova drvene konstrukcije tobogana, zamjena svih dotrajalih dijelova ljuljačke klasik, sanacija i zamijena betonske klupe sa drvenim talpama, sanacija i zamjena dotrajalih segmenata gumirane podloge.

Igralište će biti otvoreno za korištenje svaki dan. Radovi se izvode parcijalno, po segmentima, tako da će, samo mobilijar koji bude predmet radova biti isključen iz upotrebe.