Cobanija

Sanacija ciciban igrališta Čobanija

1 min 10 mjeseci

Uposlenici JU Centar za sport i rekreaciju su započeli sanaciju ciciban igrališta Čobanija. Planirana je sanacija panel ograde, zamjena dvosjed klackalice, zamjena dotrajalih dijelova drvene konstrukcije tobogana, zamjena svih dotrajalih dijelova ljuljačke klasik, sanacija i zamijena betonske klupe sa drvenim talpama, sanacija i zamjena dotrajalih […]

IGRALIŠTA