Svečano otvoreno igralište u Pionirskoj dolini

Igralište Pionirska dolina

U proteklom periodu JU Centar za sport i rekreaciju izvršila je rekonstrukciju malonogometnog igrališta na spajanju ulica Mithata Karića Mitketa i Nahorevska. Igralište je bilo potpuno zapušteno, zaraslo i nije služilo prvobitnoj namjeni. Pored ovoga, JU Centar za sport i rekreaciju je izgradila novo igralište za basket, a uređen je i prostor oko igrališta.

Mnoštvo djece na otvaranju igrališta

Projekat uređenja i izgradnje u potpunosti je finansirala Općina Centar.

Na svečanosti održanoj 17.10.2020. godine, Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić i reprezentativac BiH u košarci Džanan Musa otvorili su igralište. Predstavnici Općine Centar i Džanan Musa su zasadili nekoliko stabala u neposrednoj blizini igrališta. Tokom otvorenja, na igralištima su bila i djeca, polaznici projekta 365 sport plus.