Igralište Pionirska dolina

Svečano otvoreno igralište u Pionirskoj dolini

1 min 11 mjeseci

U proteklom periodu JU Centar za sport i rekreaciju izvršila je rekonstrukciju malonogometnog igrališta na spajanju ulica Mithata Karića Mitketa i Nahorevska. Igralište je bilo potpuno zapušteno, zaraslo i nije služilo prvobitnoj namjeni. Pored ovoga, JU Centar za sport i rekreaciju je izgradila novo igralište […]

CSRSA