Saopštenje JUCSR povodom neistinitih navoda Davera Vranića

tenis tereni Koševo

S obzirom na sve češće medijske istupe i pritiske Davera Vranića, vlasnika firme Bracom, nekadašnjeg zakupca teniskih terena na Koševu, gdje iznosi eklatantne neistine i dezavuiše javnost, JU „Centar za sport i rekreaciju“ radi istinitog informisanja izdaje sljedeće saopštenje:

Ugovor sa firmom Bracom koja je pet godina upravljala teniskim terenima nije bio u skladu sa važećim zakonskim propisima zbog čega nakon isteka nije produžen. Naime, JU „Centar za sport i rekreaciju“ u skladu sa ugovorom o međusobnim pravima i obavezama koji je sklopljen između Općine Centar, kao osnivača, i ove ustanove pod zakup trećim licima se mogu davati isključivo objekti ili dio objekata koji se ne koriste za sportske aktivnosti. Imajući u vidu da su teniski tereni namijenjeni za provođenje sportskih aktivnosti isti nisu mogli predmet izdavanja trećim licima.

Napominjemo da su tokom sastanaka sa predstavnicima firme Bracom nuđeni različiti modeli saradnje koji su usklađeni sa osnivačkim aktima, a s ciljem održavanja partnerskih i poslovnih odnosa, ali firma Bracom je odbila sve iznesene ponude i ostala pri jedinom zahtjevu, a to je da u potpunosti samostalno preuzme i upravlja teniskim terenima uz određenu naknadu.

Zatečeno stanje na tenis terenima Koševo
Zatečeno stanje na tenis terenima Koševo

Daver Vranić je u svojim javnim istupima izgovorio samo jednu poluistinu, a to je da će cijeli slučaj biti predmet razmatranja za tužilaštvo, ali ne na poziv Vranića već na zahtjev JU „Centar za sport i rekreaciju“ koja je predmetni ugovor, revizorski izvještaj i ostalu dokumentaciju već uputila Tužalištvu KS krajem 2018. godine. 

Ovim putem naglašavamo da Daver Vranić jeste imao ulaganja na teniskim terenima u trenutku preuzimanja, ali je istovremeno JU CSR 2014. godine umanjila cijene zakupa za 15 i 20 posto na ime navedenih ulaganja i taj popust je korišten do isteka ugovora. Istovremeno, napominjemo da je sav prihod sa teniskih terena ostvarivala firma Bracom te je igranje tenisa na ovom lokalitetu bilo moguće za samo privilegovane, odnosno imućnije korisnike, dok su svi ostali, a posebno djeca, bili uskraćeni za treniranje ovog sporta.

Općina Centar u namjeri da omogući djeci besplatno treniranje je pokrenula projekte besplatne ljetne škole tenisa. Firma Bracom, iako je po ugovoru bila u obavezi da za projekte Općine obezbijedi besplatne termine Bracom je za navedenu ljetnu školu redovno svake godine ispostavljao fakture u vrijednosti od 4.200 KM. Projekat 365 sport plus čija je realizacija pokrenuta 2018. godine, a u okviru koje djeca besplatno treniraju tenis, također je trebao biti oslobođen od plaćanja. Ali, i za ovaj projekat Daver Vranić je naplatio 23.600 KM samo za 2018. godinu. Upravo iz ovog podatka se vidi zbog čega se Daver Vranić grčevito bori za teniske terene jer je u 2018. godini za najam, kada odbijemo uplatu Općine Centar, Javnoj ustanovi platio desetak hiljada maraka za korištenje pet terena i pratećih sadržaja tokom cijele godine.

Iz svega navedenog jasno nam je i zbog čega Daver Vranić ne razumije projekte i poslovanje JU CSR, jer dok je Vraniću profit jedini interes, JU CSR u ovom trenutku ima 150 korisnika koji u potpunosti besplatno koriste teniske terene, od djece, osoba starijih od 35 godina, pa sve do perspektivnih sportista, te na taj način ova ustanova ostvaruje svoju osnovnu misiju, a to je omogućavanje što većem broju ljudi bavljenje sportom, podršku sportistima i omasovljenje sporta. Žao nam je što Vranić svoju jedinu misiju, punjenje vlastitog džepa, više ne ostvaruje na Koševu, ali to nije razlog da na najperfidniji način iznosi neistine i navodnu brigu za poslovanje CSR.

Zatečeno stanje na tenis terenima Koševo

Zatečeno stanje na tenis terenima Koševo

I dok mi za naše poslovanje posjedujemo sve dokumente, od ugovora do spiska svih korisnika koji besplatno treniraju tenis pozivamo Vranića da kaže koje je to sportiste on podržao i kojima je dao besplatne termine dok je „gospodario“ teniskim terenima.

Tenis tereni Koševo danas

Za kraj želimo da napomenemo Vranića da su njegova ulaganja prilikom preuzimanja teniskih terena „pokrivena“ umanjenem kirija koje je plaćao CSR, dok je ova javna ustanova više od stotinu hiljada maraka uložila iz vlastitih sredstava kako bi stanje na ovom lokalitetu dovela na današnji nivo, a posebno nakon devastacija koje su prilikom izlaska ove firme, ostavljene na teniskim terenima. Riječ korisnika našoj ustanovi je najvažnija, a oni svakodnevno iskazuju podršku našim projektima i aktivnostima koje su rezultirale da nakon izlaska ove firme konačno imaju besplatan pristup, niže cijene zakupa termina,  svlačionice i teniske terene kojim bi pozavidjeli i veći evropski gradovi.