OBAVIJEST O POČETKU RADA JU CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU

Obavještavamo cijenjene korisnike da naša Ustanova kreće sa radom i da su objekti u potpunosti spremni.

Od sutra 16.05.2020.godine počinje sa radom objakat FIS (Mis Irbina 10) sa vanjskim igralištem, a objekat Tenis tereni Koševo (Patriotske lige 21) od danas je nastavio sa radom.

Sa radom počinje i naš objekat Olimpijski stadion “Asim Ferhatović Hase” sa pratećim pomoćnim terenima (Patriotske lige 35)

Klubovi su dužni organizovati sportske aktivnosti prema uputama Federalnog kriznog štaba te pridržavati se svih predviđenih mjera.

Informacije-rezervacije i kontakt:

Tenis tereni: 062 022 032 ili 033 216 220
Objekat FIS: 061 991 720
Uprava: 033 268 760