OBAVIJEST ZA KORISNIKE CICIBAN IGRALIŠTA

Poštovani korisnici,

Na osnovu Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdrastva, uvažavajući preporuke kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdrastva kao i Vlade KS i Vlade FBiH, preporučujemo da u cilju zaštite ličnog zdravlja kao i zdravlja drugih ne posjećujete ciciban igrališta do daljnjeg.

Ukoliko posjetite neko od ciciban igrališta, molimo da se strogo pridržavate sljedećih uputa:

  • Da od drugih korisnika budete udaljeni najmanje jedan metar,
  • Da u slučaju kašljanja ili kihanja obavezno prekrijete usta i nos unutrašnjom stranom lakta ili maramicom koju trebate nakon upotrebe odmah baciti u kantu za otpatke,
  • U koliko osjetite simptome povišene tjelesne temperature – odmah napustite igralište

Preporučujemo da izbjegavate sva nepotrebna kretanja, a posebno zadržavanja i okupljanja na javnim mjestima.

Blagovremeno ćemo obaviještavati u slučaju pojačanih mjera prevencije.

Srdačno, uprava JU ”Centar za sport i rekreaciju”