BESPLATNA ŠKOLA GIMNASTIKE ZA UČENIKE S PODRUČJA OPĆINE CENTAR

Besplatna škola gimnastike za učenike s područja Općine Centar

Dana 01.10.2019. početi će besplatna škola gimnastike čiji je organizator Općina Centar a realizator Javna Ustanova Centar za sport i rekreaciju, a namjenjena je za sve osnovce, koji su nastanjeni na području Općine Centar.

Termini u kojima će se odvijati besplatna škola gimnastike su utorak i petak od 09:00h i 14:00h.

Upis će se vršiti u periodu održavanja treniga.