OPĆINA CENTAR ORGANIZATOR SPORTSKO – INKLUZIVNOG PROGRAMA U PROSTORIJAMA JU ”CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU”

Općina Centar organizator sportsko – inkluzivnog programa u prostorijama JU ”Centar za sport i rekreaciju”

Dana 09.09.2019. JU ”Centar za sport i rekreaciju” u suradnji sa Centrom za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju ”Colibri”, počeo je sa realizacijom Sportsko – inkluzivnog programa za djecu sa poteškoćama u razvoju.

Program predstavlja novi sadržaj JU CSR i prvi put se realizuje.

Termini održavanja programa su ponedjeljak i srijeda od 14:00h u Judo sali, na adresi Mis Irbina 10.

Za više informacija pozovite na broj 033 268 760.