OGLAS

OGLAS

JU Centar za sport i rekreaciju oglašava besplatne termine za perspektivne sportiste sa područja Općine Centar. Naime, Općina Centar će podržati sve perspektivne sportiste sa područja Općine Centar putem besplatnog ustupanja termina za trenažni proces u JU Centar za sport i rekreaciju.

Pravo učešća imaju sportisti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

  1. Državljanin (-ka) BiH / Uvjerenje o državljanstvu;
  2. Stanovnik (-ca) Općine Centar / CIPS prijava mjesta boravka;
  3. Perspektivni sportista / Potvrda Ministarstva kulture i sporta o statusu perspektivnog sportiste za tekuću godinu.

Oglas se odnosi na tenis terene Koševo i ostaje otvoren do 30.09.2019. godine, do 16:00 sati.