OGLAS

1 min 2 godine

OGLAS JU Centar za sport i rekreaciju oglašava besplatne termine za perspektivne sportiste sa područja Općine Centar. Naime, Općina Centar će podržati sve perspektivne sportiste sa područja Općine Centar putem besplatnog ustupanja termina za trenažni proces u JU Centar za sport i rekreaciju. Pravo učešća […]

CSRSA