Dodatni termini zbog velikog interesovanja za besplatnu rekraciju – aerobik za žene

Centar za sport i rekreaciju – javna ustanova čiji je osnivač Općina Centar i ove godine u saradnji sa Službom za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar nastavlja sa realizacijom projekta besplatne rekreacije-aerobika za sve stanovnice sa područja središnje sarajevske općine.

Aerobik je vrsta treninga koja kombinira ritmičke aerobne vježbe sa istezanjem i vježbama snage. Cilj aerobika je povećati snagu, elastičnost i kardiovaskularni kapacitet organizma, a u načelu se izvodi grupno, uz muziku i prisustvo instruktora aerobika.

Zbog velikog interesovanja za ovakav vid rekreacije, obezbijeđen je dodatni termin i to utorkom sa početkom u 16,30 sati, a termini ponedjeljkom i četvrtkom u 16,30 ostaju nepromijenjeni. Treninzi se održavaju u gimnastičkoj sali FIS-a (Mis Irbina 10). Sve zainteresovane polaznice mogu se prijaviti dolaskom na jedan od utvrđenih termina. Vježbe aerobika vode profesori tjelesnog i zdravstvenog odgoja.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na broj telefona 033/268-760.