U prostorijama JU CSR održan sastanak sa predstavnicima udruženja Kolibri i rukovodstvom JU CSR

U prostorijama Centra za Sport i Rekreaciju je održan sastanak sa predstavnicima udruženja Kolibri a tema je bila usvajanje  inicijative vijećnice Senade Bosno, koju je općinsko vijeće jednoglasno usvojilo a radi se o pokretanju sportskih aktivnosti za djecu sa poteškoćama u razvoju kako bi se djeca maksimalno uključila u sportske aktivnosti.

Sastanku je prisustvovala direktorica JU CSR Sabina Špago sa saradnicima i Aida Hrnjić ispred udruženja Kolibri.

Dogovoreno je da će udruženje Kolibri uzeti aktivno učešće sa svojim korisnicima kako savjetodavno tako sa određenim rekvizitima.

JU CSR  kao nosilac projekta uz potporu općinskog načelnika i Općine Centar koja finansira projekat je dogovorila dinamiku i pripreme realizacije projekta.

Projekat kreće u septembru mjesecu tekuće godine i JU CSR će obezbjediti obuku realizatora projekta.