Sportsko animacijski program za djecu predškolskog uzrasta

Tjelesna aktivnost kod djece utiče na zdravlje i predstavlja prevenciju razvoju rizičnih faktora prilikom odrastanja. Imajući u vidu da je organizovani oblik tjelesne aktivnosti primaran u odrastanju djeteta i da predstavlja bazu za pravilan razvoj, kako sa zdravstvenog, tako i sa psihološkog aspekta, Općina Centar Sarajevo izdvojila je 30.777 konvertibilnih maraka za sportsko animacijski program za djecu predškolskog uzrasta.

Realizacija projekta počinje u ponedjeljak, 19. februara 2018. godine. Realizator programa je JU „Centar za sport i rekreaciju“, a namijenjen je za djecu predškolskog uzrasta od 4 do 5,5 godina.

Nastava za djecu koja pohađaju vrtiće održavat će se u prostorijama FIS-a ponedjeljkom, utorkom, srijedom i četvrtkom od 9 do 12 sati. Planirano je da svako dijete vježba dva puta sedmično po 40 minuta.

Cilj projekta je da se djeca predškolskog uzrasta sa područja općine Centar uključe u organizovanu nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja, te da se putem jednostavnih motoričkih pokreta, različitih vježbi i igara utiče na zdravlje, intelektualni i emocionalni razvoj djeteta.

Na početku realizacije projekta izvršit će se testiranje antropometrijskih karakteristika, te motoričkih funkcionalnih sposobnosti djece.

Sportsko animacijski program se realizuje od 2002. godine. U posljednjih pet godina u programu je učestvovalo 1.650 djece predškolskog uzrasta.