0 1 min 4 godine
U organizaciji Javne ustanove Centar za sport i rekreaciju, a čiji je osnivač Općina Centar, 21. augusta 2017. godine započeo je malonogometni turnir pod nazivom „Fis gol 2017“.