Okončana škola gimnastike za školsku 2015/2016. godinu

????????????????????????????????????

Imajući u vidu da je organizovani oblik tjelesne aktivnosti jako značajan u odrastanju djeteta i da predstavlja bazu za pravilan razvoj, kako sa zdravstvenog, tako i sa psihološkog aspekta, Općina Centar Sarajevo je i ove školske godine izdvojila 5.700 KM za školu gimnastike za učenike osnovnih škola.

Gimnastika uz atletiku i plivanje spada u bazični sport, te zauzima značajno mjesto u tjelesnom i zdravstvenom razvoju djece predškolskog i školskog uzrasta. Općina Centar u saradnji sa Javnom ustanovom „Centar za sport i rekreaciju“ već godinama realizira ovaj besplatni projekat za učenike iz osnovnih škola sa njenog područja. Cilj projekta škole gimnastike je da se vježbanjem na parteru i spravama doprinese pravilnijem i harmoničnijem tjelesnom razvoju djece i spriječe deformiteti kičme do kojih može doći usljed dugotrajnog sjedenja u školskim klupama.

Tokom školske 2015/2016. godine 73 osnovca iz jedanaest osnovnih škola su dva puta sedmično odlazili u FIS, gdje su u fiskulturnoj sali sa profesorima tjelesnog i zdravstvenog odgoja radili vježbe na spravama, parteru kao i preskoke.

Projekat je realizovan u dva ciklusa – od 6. oktobra do 29. decembra 2015. i od 16. februara do 31. maja 2016. godine, a obuhvatao je osnovce od prvog do petog razreda.