Okončan sportsko-animacijski program školsku 2015/2016. godinu

Tjelesna aktivnost kod djece utiče na zdravlje i predstavlja prevenciju razvoju rizičnih faktora prilikom odrastanja. Imajući u vidu da je organizovani oblik tjelesne aktivnosti primaran u odrastanju djeteta i da predstavlja bazu za pravilan razvoj, kako sa zdravstvenog, tako i sa psihološkog aspekta, Općina Centar Sarajevo izdvojila je 28.000 KM za sportsko-animacijski program za djecu predškolskog uzrasta.

Općina Centar u saradnji sa Javnom ustanovom „Centar za sport i rekreaciju“ već deset godina realizira ovaj besplatni program za mališane iz vrtića sa njenog područja. Cilj projekta je da se djeca predškolskog uzrasta sa područja općine Centar uključe u organizovanu nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja, te da se putem jednostavnih motoričkih pokreta, različitih vježbi i igara utiče na njihovo zdravlje, intelektualni i emocionalni razvoj.

 

Tokom školske 2015/2016. godine 332 mališana – polaznika vrtića Višnjik, Leptirić, Lane, Vrapčić, Skenderija, Makovi, Iskrica, Šareni voz i Slavuj su četiri puta sedmično odlazili u FIS, gdje su u fiskulturnoj sali sa profesorima tjelesnog i zdravstvenog odgoja radili jednostavne motoričke pokrete, te različite vježbe i igre koje su značajne za njihov tjelesni, intelektualni i emocionalni razvoj.

 

Program je realizovan u dva ciklusa – od 19. oktobra do 31. decembra 2015. i od 16. februara do 31. maja 2016. godine. Nakon 303 nastavna sata vježbi i igre, od 25. aprila do 9. maja ove godine, održano je takmičenje pod nazivom „Igre bez granica“ gdje su djeca pokazala znanje i vještine stečene kroz sportsko-animacijski program.