Osnove skijanja savladalo 86 osnovaca

Zahvaljujući finansijskoj podršci Općine Centar Sarajevo, 86 učenika iz 11 osnovnih škola sa područja Centra tokom proteklog zimskog raspusta besplatno je pohađalo školu skijanja na Igmanu.

Besplatna škola skijanja za učenike četvrtih, petih i šestih razreda, a čije porodice su slabijeg imovnog stanja, organizirana je u dvije smjene na Malom polju na Igmanu. Uz stručnu pomoć nastavnika tjelesnog i zdravstvenog odgoja osnove skijanja uspješno je savladalo 40 djevojčica i 46 dječaka. Obuka za prvu grupu trajala je od 4. do 8. januara, a za drugu od 11. do 18. januara 2016. godine.

Cilj projekta bio je da se učenicima tokom zimske sezone omogući boravak na snijegu kako bi usavršili osnovne elemente skijanja, te kroz takmičarske aktivnosti jačali volju, upornost i odlučnost. Tokom škole skijanja djeca su prošla sve pripremne faze u kojima se uči penjanje, kočenje, padanje i drugo. Nakon toga profesori su ih podučavali klinastoj tehnici skijanja, a najuspješniji polaznici su koristili baby lift.

Za sve polaznike škole je bio obezbijeđen prevoz, sendvič i čaj, a Općina je obezbijedila i 71 komplet skijaške opreme.

Pomenuti projekt, u koji je Općina Centar uložila 10.500 KM, realizovan je u skladu sa Operativnim planom vannastavnih aktivnosti iz oblasti sporta za školsku 2015/2016. godinu, a u saradnji sa JU „Centar za sport i rekreaciju“.