Nastavlja se projekat besplatne rekreacije za žene

Općina Centar Sarajevo u saradnji sa Javnom ustanovom „Centar za sport i rekreaciju“ već dugi niz godina organizira besplatnu rekreaciju – aerobik za žene sa područja ove općine. Aerobik je vrsta treninga koja kombinira ritmičke aerobne vježbe s istezanjem i vježbama snage.

Nakon zimske pauze nastavlja se ovaj oblik sportske aktivnosti koji za cilj ima povećanje snage, elastičnosti i kardiovaskularnog kapaciteta organizma. Projekat će se kao i ranije realizirati u prostorijama FIS-a (Mis Irbina 10), a termini za vježbanje su ponedjeljkom i četvrtkom od 16.30 do 17.30 sati. Prijave se vrše lično, dolaskom na jedan od utvrđenih termina. Vježbe aerobika vode profesori tjelesnog i zdravstvenog odgoja.

Sve zainteresovane polaznice vježbi dodatne informacije mogu dobiti na broj telefona Centra za sport i rekreaciju 033/268-760.

Podsjetit ćemo da Općina Centar kontinuirano već godinama iz budžeta izdvaja značajna sredstva za sport, iako pomenuta oblast nije u njenoj nadležnosti. Za sportske aktivnosti u ovogodišnjem općinskom budžetu planirano je 477.300 KM.