Okončan Sportsko animacijski program za prvo polugodište školske 2015/2016. godine

Tjelesna aktivnost kod djece utiče na zdravlje i predstavlja prevenciju razvoju rizičnih faktora prilikom odrastanja. Imajući u vidu da je organizovani oblik tjelesne aktivnosti primaran u odrastanju djeteta i da predstavlja bazu za pravilan razvoj, kako sa zdravstvenog, tako i sa psihološkog aspekta, Općina Centar Sarajevo izdvojila je 28.000 KM za Sportsko animacijski program za djecu predškolskog uzrasta.

 

Realizacija navedenog projekta za prvo polugodište školske 2015/2016. godine počela je 19. oktobra i trajala je do 31. decembra 2015. godine. Realizator programa je JU „Centar za sport i rekreaciju“, a namijenjen je za djecu od četiri do 5,5 godina.

 

Nastava se održavala u prostorijama FIS-a ponedjeljkom, utorkom, srijedom i četvrtkom od 9 do 11.40 sati, a planirano je da svako dijete vježba dva puta sedmično po 40 minuta.

 

Cilj projekta je da se djeca predškolskog uzrasta sa područja općine Centar uključe u organizovanu nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja, te da se putem jednostavnih motoričkih pokreta, različitih vježbi i igara utiče na njihovo zdravlje, intelektualni i emocionalni razvoj.

 

Projekat je u prvom polugodištu okupio 134 mališana iz devet vrtića JU „Djeca Sarajevo“ sa područja općine Centar, a učešće u realizaciji imale su i odgajateljice. U okviru Sportsko animacijskog programa za učesnike je bio organizovan i prevoz.

 

Nakon pauze koja je predviđena za ovaj mjesec, nastavak aktivnosti planiran je u februaru kada počinje i nastava za drugo polugodište.