AKTIVNOSTI CSR U 2015: Općina Centar finansirala projekte iz oblasti sporta za 1.621 mališana

????????????????????????????????????

JU „Centar za sport i rekreaciju“ pod pokroviteljstvom Općine Centar u školskoj 2014/2015 godini organizirala je mnogobrojne sportske aktivnosti. Operativnim planom vannastavnih aktivnosti u školskoj 2014./2015. godini planirana je realizacija devet projekata, prenosi novinska agencija Patria.

Realizacija je obuhvatila 1.621 korisnika, od toga 334 djece predškolskog uzrasta. Projekti su uspješno realizirani, a za njihovu realizaciju iz općinskog budžeta izdvojeno je 77.300 KM

Javna Ustanova „Centar za sport i rekreaciju“, čiji je osnivač Općina Centar ima dugu tradiciju i iskustvo u pružanju usluga u oblasti sporta, stvaranju uslova za bavljenje sportom, organizaciji sportskih takmičenja i održavanju sportskih objekata. Ustanova ostvaruje javni interes Općine Centar u oblasti sporta i rekreacije pružajući građanima i sportistima usluge najvišeg kvaliteta uz ispunjavanje njihovih pozitivnih očekivanja.

Projekti koji su realizirani u školskoj 2014/2015 godini su: Dan prvačića, škola gimnastike, škola košarke, turnir u fudbalu, sportsko animacijski program za djecu predškolskog uzrasta i manifestacija povodom obilježavanja Dana Općine Centar, škola skijanja, ljetna škola plivanja, ljetni nogometni kamp i ljetna škola tenisa.

Na Olimpijskom stadionu „Asim Ferhatović Hase“ na Koševu održana je svečana manifestacija ”Dan prvačića” koju je za 647 učenika prvog razreda iz svih 11 osnovnih škola iz Centra upriličila Općina. Cilj ovog projekta je da se prvačićima poželi sretan polazak u školu kroz igru i zabavu, kao i da ih podstakne da se uključe u organizovane sportsko-kulturne aktivnosti. Za ovaj projekat Općina je iz budžeta izdvojila 3.000 KM.

Gimnastika uz atletiku i plivanje spada u bazični sport, te zauzima značajno mjesto u tjelesnom i zdravstvenom razvoju djece predškolskog i školskog uzrasta. Cilj projekta Škola gimnastike je da se vježbanjem na parteru i spravama doprinese pravilnijem i harmoničnijem tjelesnom razvoju djece i spriječe deformiteti kičme do kojih može doći uslijed dugotrajnog sjedenja u školskim klupama.

Općina Centar je i u školskoj 2014/2015 godini organizovala besplatnu školu gimnastike za učenike 11 osnovnih škola od prvog do petog razreda. Održano je ukupno 114 sati nastave sportske gimnastike, a obuhvaćeno je 75 učenika i 8 djece polaznika obaveznog predškolskog programa. Za realizaciju tog projekta iz budžeta središnje sarajevske Općine izdvojeno je 5.700 KM.

Kao i ranijih godina, jedan od realiziranih projekata bila je i škola košarke za dječake i djevojčice od petog do devetog razreda iz svih 11 osnovnih škola sa područja Centra. Košarka kao sportska disciplina u programu tjelesnog i zdravstvenog vaspitanja osnovnih škola zauzima značajno mjesto, obiluje prirodnim oblicima kretanja kao što su trčanje, bacanje, hvatanje, skakanje.

Cilj projekta je da se putem različitih sadržaja i elemenata košarkaške igre utiče na razvoj takmičarskog duha, te na jačanju volje, upornosti i odlučnosti kod djece. Nastavu je pohađalo 39 polaznika, a termini vježbanja su bili dva puta sedmično po dva sata. Za realizaciju ovog projekta izdvojeno je 5.000 KM.

Nogometni turnir za učenike 11 osnovnih škola sa područja Centra počeo je 1. aprila 2015. Godine, a finale je održano u okviru obilježavanja Dana Općine Centar od 2. do 9. maja. Ukupno je odigrano 29 utakmica. Cilj ovog projekta jeste popularizacija školskog takmičenja, razvoj takmičarskog duha, poštovanje fair playa, upoznavanje sa pravilima malonogometne igre te eventualno predstavljanje Općine na višem nivou takmičenja. Broj učesnika je konstantan kao i prethodnih godina (176) jer ekipe čine po 16 igrača. Iz općinskog budžeta za ovaj projekat izdvojeno je 5.100 KM.

Općina Centar u saradnji sa Javnom ustanovom „Centar za sport i rekreaciju“ već deset godina realizira besplatni sportsko-animacijski program za mališane predškolskog uzrasta od 4 do 5,5 godina sa njenog područja.

Cilj projekta je da se djeca predškolskog uzrasta sa područja općine Centar uključe u organizovanu nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja, te da se putem jednostavnih motoričkih pokreta, različitih vježbi i igara utiče na zdravlje, intelektualni i emocionalni razvoj djeteta. Projekat je u protekloj školskoj godini okupio 334 mališana, a za njegovu realizaciju Općina Centar je iz budžeta izdvojila 28.000 KM.

Zahvaljujući finansijskoj podršci Općine Centar, 86 učenika iz 11 osnovnih škola sa područja središnje sarajevske općine je u toku školske 2014/2015 godine besplatno pohađalo školu skijanja na Igmanu.

Cilj projekta je da se djeci slabijeg imovnog stanja tokom zimske sezone omogući boravak na snijegu kako bi usavršili osnovne elemente skijanja, te kroz takmičarske aktivnosti jačali volju, upornost i odlučnost. Za ovaj projekat iz općinskog budžeta izdvojeno je 10.500 KM.

Škola plivanja je realizovana na Olimpijskom bazenu Otoka u periodu od 22. juna do 10. jula 2015. godine. Školu je prošlo 86 polaznika od trećeg do šestog razreda 11 osnovnih škola sa područja Centra. Nastava je organizirana u tri smjene, a vodili su je profesori tjelesnog odgoja Adis Mušanović i Mirza Pašić iz „Centra za sport i rekreaciju“. Za realizaciju ovog sportskog projekta Općina Centar je izdvojila8.000 KM.

Ljetni nogometni kamp za učenike od prvog do petog razreda u školskoj 2014/2015 godini realizovan je na terenima Olimpijskog stadiona „Koševo“, a obuhvatio je 60 polaznika. U navedenom periodu održano je ukupno 20 treninga, a održavani su  svaki radni dan.

Cilj ovog projekta je uključiti što veći broj učenika osnovnih škola Općine Centar u organizovane sportske aktivnosti kako bi što korisnije proveli ljetni raspust. Iz općinskog budžeta za ovaj projekat izdvojeno je 6.000 KM.

Tokom ljetnog raspusta, Općina Centar je i u protekloj školskoj godini u saradnji sa CSR-om organizovala besplatnu školu tenisa za učenike svih uzrasta koji pohađaju osnovne škole na području Centra. Besplatne časove tenisa pohađala su 62 osnovca. Za realizaciju ovog projekta općina Centar je izdvojila 6.000 KM.

Općina Centar, predvođena načelnikom Dževadom Bećirevićem obezbijedila je i sredstva za nastavak sportskih projekata i u školskoj 2015/2016 godini, saopćeno je iz Općine Centar.