Zahvalnica Centru za sport i rekreaciju

0b792ea33ba01b53fc077159309d413df46b3f72fdbe9e522424d19c8df50e24Povodom 55 godina postojanja i rada Udruženja “OAZA” na adresu Centru za sport i rekreaciju stigla je Zahvalnica za razumjevanje, podršku u radu Udruženja od strane naše Ustanove.

Centar za sport i rekreaciju će i dalje pomagati projekte u skladu sa svojim mogućnostima