Javni poziv za prodaju demontirane vještačke trave

Predmet prodaje je demontirana vještačka trava sa malonogometnog igrališta iz FIS-a

Licitacija će se održati dana 21.12.2015. godine u 12 sati u Upravnoj zgradi stadiona “Asima Ferhatović Hase” u ulici Patriotske lige 35.

 

TEKST JAVNOG POZIVA