Polić: CSR je dokaz da javne ustanove mogu biti samoodržive

Kao sinonim za pružanje usluga u oblasti sporta, te stvaranju uslova za bavljenjem sportom u glavnom gradu naše države navodi se Javna ustanova Centar za sport i rekreaciju, piše novinska agencija Patria.

U njihovoj nadležnosti su svakako i organizacije sportskih takmičenja, ali i održavanje sportskih objekata.

Jasmina Polić, direktorica Centra u razgovoru za Patriu kaže da je njihova osnovna funkcija pružanje usluga u sportu, odnosno zadovoljenje javnog interesa Općine Centar u ovoj oblasti, masovnost bavljenja sportom i naravno zbog specifičnosti određenih objekata kao što je stadion pružanje usluga i u profesionalnom sportu.

Upravo iz razloga što su željeli rasteretiti sport osmišljeni su projekti izgradnje hostela kao i obnove gimanstičke sale. Poznato je od ranije da je došla inicijativa s državnog nivoa da se FIS proglasi nacionalnim dobrom te je projekat zaustavljen.

-Mi ne narušavamo vanjsku gabaritnost zgrade, dakle imamo samo u planu napraviti lift, što je i neophodno, jer objekat FIS-a ne mogu koristiti invalidne osobe.  Treba nam i požarno stepenište koje nedostaje objektu FIS-a i koje bi se zbog Zakona o protupožarnoj zašititi moralo uraditi. U tom pismu smo to sve naveli i do sada nemamo nikakvog odgovora i na neki način smo na čekanju. Tako da ne znamo da li ćemo ove godine uspjeti realizirati jedan takav projekat – ističe Polić.

PATRIA: Šta je sa projektom obnove gimastičke sale, s obzirom da u gradu ne postoji prava gimnastička dvorana?

POLIĆ: Osim Općine Centar koja pokazuje određeni senzibilitet prema potrebama djece niko od šire društvene zajednice nije iskazao interes da se gimnastička sala stavi u funkciju. Mi smo već prije 10 godina uradili projekat.

Nažalost Centar za sport i rekreaciju sa svojim budžetom od milion gdje imamo i stadion kao objekat koji je namijenjen profesionalnom sportu i koji svake godine po UEFA-inim pravilima iziskuje da se urade određene intervencije, vuče neku akumulaciju koju imamo tako da FIS trpi u investicionom smislu riječi.  Obraćali smo se široj društvenoj zajednici i nikad nismo dobili čak ni odgovor, a ne da je projekt ugledao svjetlo dana.

Mi smo čak projekat napravili u tri faze. Negdje 250.000 KM je potrebno za kompletno opremanje gimnastičke sale. Nijedan budžet tu ne bi oštetili.

PATRIA: Spomenuli ste stadion Koševo, šta je neophodno uraditi na njemu?

POLIĆ: Mi smo prema standardima koji su do sada važili ispunili treću kategoriju. Naravno, uvijek imate neke manje intervencije koje delegat traži od vas. Očekujemo UEFA-inu inspekciju negdje u martu ili aprilu i ono što smo vidjeli po njihovim propozicijama već bismo naredne godine trebali razmišljati o video nadzoru koji je značajnija investicija zbog bezbjedonosnog razloga. Semafor je također u nekom stanju minimuma funkcioniranja, razglas koji ne postoji na stadionu, to su neki elementi koje ćemo sigurno 2017. godine morati imati.

PATRIA: Na koji način zapravo funkcionira Centar za sport i rekreaciju?

POLIĆ: Ovi projekti koji su u zastoju su projekti koji bi Centru osigurali samoodrživost. Do sad  mi imamo podršku Općine Centar za redovno poslovanje. Naš ukupni budžet je milion, 1,1 milion KM ovisno da li imamo investicije. Od Općine dobijemo 140.000 KM kao podršku poslovanju i sporadično se dešavaju investicioni projekti gdje Općina učestvuje da li u većem ili manjem procentu. Što se tiče drugih aktivnosti mi smo na samofinansiranju.

PATRIA: Koliko imate zaposlenih i da li pozitivno poslujete?

POLIĆ: Prije 12 godina firma je imala 35 uposlenih, od toga dvoje sa VSS. Danas firma ima 23 uposlenika i to traje u kontinuitetu, a od toga sedam VSS-a. Svi naši projekti koje vodimo realizirali su naši uposlenici. Također, pokušavamo marketinšku aktivnost dovesti na jedan zavidan nivo. Naravno koliko nam uslovi i mjesto sporta u društvu dozvoljava i važno je spomenuti da se nikad nije desilo da smo radnicima ostali dužni ni plaću ni regres, topli obrok i to se redovno svaki mjesec isplaćuje. Nemamo dugova prema dobavljačima, ali imamo velikih potraživanja.

PATRIA: Ko Vam i za šta najviše duguje i kako se prevazilaze ti problemi?

POLIĆ: Potraživanja su u značajnoj mjeri prisutna i to su sportski klubovi i udruženja koji koriste naše sadržaje. Pogotovo je stadion problem, jer fudbal općenito ima problem sa finansiranjem. Moramo imati visok stepen tolerancije i nikada se nije desilo da zatvorimo vrata nekom sportskom kolektivu zbog dugovanja,već pokušavamo zajednički da riješimo njihove probleme.

Svjedoci smo da smo imali problem s FK Sarajevom, pa smo ga riješili. Danas imamo problem s drugoligašima koji tavore na marginama finansijskog funkcionisanja, jer su na donacijama, članarinama koje nisu redovne ni sistemske.

Sve te njihove probleme mi znamo i to postaju i naši problemi. Zato smo krenuli u priču novih inevsticionih ciklusa kako bismo rasteretili sport. Iskreno se nadamo da ćemo uspjeti pričati o novom sadržaju FIS-a, ne projektu nego sadržaju i da li je on polučio efekte koje smo planirali.

PATRIA: Vratimo se stadionu Koševo, kada možemo očekivati utakmice reprezentacije BiH u Sarajevu?

POLIĆ: Stadion ispunjava kriterije za međunarodno takmičenje, ali mi ne možemo utjecati na opredjeljenje NS BiH gdje će igrati. Stadion Koševo je i kapacitetom veći od onog u Zenici, ali mi ne možemo utjecati na odluke. Ja sam se iznenadila kada sam vidjela cijene utakmica. Naše cijene su stalno pod presijom da su visoke. A, evo reći ću vam utakmicu sa Francuskom NS BiH je platio 17.000 KM i godinu dana smo čekali naplatu, a vidjeli smo da u Zenici, ako su podaci tačni NSBiH plaća 30.000 KM u prosjeku po utakmici.