365 sport plus

Raspored projekata

Općina Centar Sarajevo će kroz projekat „365 sport plus“ omogućiti učenicima osnovnih škola sa područja Općine Centar besplatno bavljenje sportom tokom cijele 2021. godine.

 • Na oglasnim tablama osnovnih škola i na web stranicama Općine Centar i JU Centar za sport i rekreaciju možete izvršiti uvid u termine realizacije svake pojedinačne škole sporta u 2020. godini.
 • Za sve dodatne informacije možete se obratiti u JU Centar za sport i rekreaciju, Mis Irbina 10/II ili na broj telefona 033/268-760 ili putem e-maila: adis.musanovic@csrsa.ba
 • Prijave djece se vrše na treningu, kod trenera

Obuhvaćeni su sljedeći sportovi:

 • Škola košarke 
 • Škola fudbala 
 • Škola malog fudbala 
 • Škola atletike
 • Škola tenisa 
 • Škola odbojke 
 • Škola rukometa 
 • Tenis za odrasle
 • Univerzalna škola sporta